دیشب حرف دلم رو زدم ... اما کاش مثل همیشه ساکت می بودم! کاش ...پرده اشکم پاره شد :( اما خلاص شدم! محیط بیرون شده قانون جنگل! برای بقا باید بجنگی ... همیشه اونی که قوی تره پیروزه! و من باید بپذیرم که شکست خوردم!.... #ادامه دارد .. هیچی ندارم که بگم :(یادآوریش هم به اندازه کافی برام زجرآور هست ...