لپ تاپم به فنا رفت :'(مُری خدا لعنتت کنه! خدایا غلط کردم!  از این به بعد نه عاشق میشم! نه شوخی می کنم! نه از دانشگاه می کنم! نه هیچی دیگه ... :-(اصن سهممو از این دنیا هم نمیخوام! همون سلول ١ در ١م رو بهم برگردونید!!!