ای کسانی که کامنت خصوصی میزاریدخب این چه کاریه؟ من جوابتونو چطوری بدم؟ مثل بچه آدم کامنت بزارید جواب بگیرید :)اینجوری لااقل کامنت هااتون Spam تلقی نمیشه