عاغا ناموصا دیگه مخم نمیکشه  من چی کار کنم هر تاپیکی انتخاب می کنم یکی روش کار کرده به نتایج خوبیم رسیده! ده پونزده تا تاپیک دادم. کلی مقاله خوندم. فقط پنج شیش تاش رو خود استادمون چاپ کرده بود که فایلا و نسخه های منتشر شده ش رو بهم نشون داد.دیگه تاپیک از کجام بیارم؟!  :|+ تربیت بدنی ٢ گند زده به تمام برنامه هام! هر هفته شب قبلش با بدن درد و خاطر آشفته باید بخوابم و ظهر هم باید مثل اسب براشون بدوم! آخرشم نمره ١١ ١٢ بدن. گند زدن به تفکرات پاک من نسبت به پینگ پونگ! :'( بخدااااا نمی تونم دیگه+ آهااااااای، بی وفااااااا (اونی که رفتی)! دیگه دوستم نداری؟!! :-)   (برو بسلامت! ولی بهمون سر بزن)