الان وضع دانشگاه جوری شده که ما دانشجو زبان می گیریمبعد ۴ سال رَپِر میدیم بیرون!  :|* بابا جمع کنید خودتونو! آبرومونو بردید!+ببخشید خانوم میشه اجازه بدین رد بشم؟- داداچ، من خانوم نیستم! * بکش بالا اون بی صاحابو !!!+دقیقا چی تنته الان؟ :|+ آدم با دمپایی میاد دانشگاه؟! صد رحمت به چوپانا! (البته چوپانی هم شغل انبیاست!)