باز منو کاشتی رفتیتنها گذاشتی رفتی (۲)دروغ نگم به جز منیکی دیگه داشتی رفتی، دو تا دیگه داشتی رفتیپشتتو کردی بر من، بگو مگو نداره! رو کن به هر کی خواستی، گل پشت و رو نداره!اصرار برای موندن کسی که میخواد بره بی فایده ست؛ هر کسی مختاره و خودش برای خودش تصمیم میگیره! پس ...خدا پشت و پناهت ...پ. ن.: من هیچی نگفتم اما شاید یه روزی بگم.  خدا رو چه دیدی؟  همش هم تقصیر خودته اگه لوت بدم  (Just kidding)پ. ن.: به فکر نیمه ت هم نباش. چون خودم اول کشفش کردم و واسه خودم کنار گذاشتمش :) بعدا نوشت: تو مال درس خوندنی؟   میخوام صد سال انگیزه نگیری خودت باش. قولایی که دادیم یادت نره  برو دس خدااا..... در ضمن: داری اشتباه میزنی داداچ! دست از سر کچل مردم برداریه بار خواستم در حقت لطف تلگرامی بکنم! خودت جفتک زدی به بختت. ولم بکن دیگه! من کلا رخت بر بستم ازش