خب پرونده کنکور امسال هم بسته شد :) خیلیا به مراد دلشون رسیدن. در عوضش یه عده ی خیلی بیشتری حسرت به دلش موند. حسرت یه دانشگاه خوب. حسرت یه رشته ی خوب ... من نه استاد مشاورم و نه هیچ استعدادی دارم که بخوام نصیحتتون کنم چی کار کنید. حقیقت اینه که خیلی وقتا ما به چیزایی که می خوایم نمی رسیم. چون یه چیز بهتر در انتظارمونه. یه چیزی که باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم. پس ناامید نشید. اگه فکر می کنید آخر قصه تون تلخه باید بگم اونجوری هام که فکر می کنید نیست ...شاد باشید ...