یعنی به درجه ای از عرفان رسیدم که باید تک تک مسئولای اون خراب شد هرو به فحش بکشم. هر کسی دست بچشو گرفته گذاشته پشت صندلی و یه سمتی بهش داده :|اون از قضیه انتخاب واحد توی شهریور که دروس تخصصی به دانشجوها ارائه نمیشد!و این هم از مشکل خوابگاه. من امسال سال سومیه که قراره باز برگردم اونجا و مجددا یک "دانشجوی غیر مجاز در سیستم آموزشی" و "دانشجوی غیر فعال در خوابگاه" محسوب میشیم. یعنی هر کی دلش خواسته رفته اتاق گرفته به من بدبخت که رسیده شدم غیرمجاز و ....حالا قضیه هم جالبه. برای یه عده خوابگاه پولیه. یعنی شما باید اول پول بدی و بعدا ثبت نام اتاق بکنی (قبلا میرفتی سه ساعت توی صف فیش اتاق. بعدش صف رفاه دانشجویی. بعد از اون صف بانک. مجددا برمیگشتی رفاه دانشجویی رسید بهت میدادن. اخر سر میرفتی تا اتاق بهت بدن اون مبا کلی منت و تعهد و چه و چه!)حالا ببنده هر اتاقی رو که میزنم میفرمان "دانشجو تعریف نشده" "دانشجوی غیر مجاز در سیستم آموزشی" "دانشجوی غیر فعال در خوابگاه" :| خب عزیز من شماها که بلد نیستین یه سایت راه بندازین همون سیستم سنتی رو اجرا کنید که نه خودتون توی دردسر بیفتین نه دانشجوی بدبختی مثل من! نه اتاق میدین! نه واحد میدین! نه برخورد درستی با دانشجوی غیر بومی دارین! بعد کلی هم باد به غبغب میندازین که ما شهره ایم در مهمان نوازی. خدا وکیلی شمر هم پیش شما کم آورده! هنوز نفهمیدید "گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان از برای خدمت اوست"" یا رب بستان داد امیران ز فقیران"پ.ن.۱ : می دونم خیلی غر میزنم! ولی ناموصا دیگه اینهمه اتفاق آخه چند بار باید تکرار بشه که بگیم اتفاقی بوده و تعمدی در کار نبوده؟ پ.ن.۲ : من همچنان به آمار زمین مشکوکم :(