به قول بچه ها وقتی خاطر یکی رو میخوای یا به قول من (ورژن معلومیزه شده ش!) ... وقتی کارم گیر یه نفره و واقعا بهش نیاز دارم .....صاف میزنم تو برجکش :|خدایا، خداوندا! خودت من رو از این جهل برهان.