حالم بهم میخوره. از پارتی بازی. بی تربیتی. نامردی. همه چی.تمام عکسامو پاک کردم. همه پستای اینستامو پاک کردم (پستایی که میخواستم به چشم خاطره بهشون نگاه کنم. چه خوب و چه بد!). وبلاگ رو هم میخواستم با تمام پستاش پاک کنم. چه بلایی سر من خاطره باز در آوردن که میخوام تمام گذشتمو پاک کنم. میخوام آینده تیره و تار پیش روم رو به حال خودش وا بزارم. خستم! لعنت به من! لعنت به همه