باز هم مردود شدن! باز هم شکست. بالاخره یه روزی میگیرمش :)