بعد از یه مدت دوری از صحنه رقابت ها دیدم نمی تونم ... یه جایی باید باشه برای حرفا و درد و دلا و خاطرات! علی الخصوص برای آدم فراموش کاری مثل من ... فلذا باز آمدم! خوش آمدم! ایشالا رفته ها هم بر می گردن